مراحل پخت آجر در کوره

مراحل پخت آجر شامل سه مرحله است:

1-آماده سازی گل رس

2-خشک کردن گل رس

3-پخت آجر

مراحل پخت آجر در کوره:

پخت آخرین مرحله اصلی ساخت آجر است.در مرحله فوق مواد گل رس آجر به شکل سخت و پایدار تبدیل می شود.

فرآیند پخت آجر به عنوان عاملی جهت تعیین کیفیت آجر است.نوع پخت و گل استفاده بر استحکام, پوکی , سختی آجر تاثیرگذار است.آجرها در دمای 800الی 1100درجه پخته می شوند.

مراحل پخت کوره شامل

1-حرارت دادن آجر تا رسیدن به دمای پخت

2-حفظ آجر در بالاترین دما بر حسب فرمول آجر

3- خنک سازی آجر

تغییرات فیزیکی و شیمیایی زیادی در حین فرآیند پخت اجر ایجاد می شود.در ادامه تمامی موارد مطرح شده با جزئیات مورد بررسی قرار می گیرد.

حرارت دادن آجر:

این فرآیند منجر به تغییرات فیزیک و شیمایی در ساختار آجر می شودکه در ادامه توضیح داده می شود.تغییرات فیزیکی و شیمیایی زیادی در حرارت های مختلف در آجر صورت می پذیرد,این تغییرات در شکل زیر به خوبی نشان داده شده است.

1-حدود 25 الی 30 درصد رطوبت در مرحله قالب گیری دستی یا اسکتروژن اضافه می شود.حجم زیادی از رطوبت ها در مرحله خشک شدن  از آجر خارج می شود.3 الی 10درصد رطوبت در مرحله بارگیری در کوره بخار می شود.تمامی رطوبت ها در دمای 150درجه سانتیگراد بخار می شود و آجر حالت خشک شده به خود می گیرد.

2-احتراق مواد کربی:بسته به نوع گل آجر مواد معدنی مختلفی(ریشه,برگ و…)در داخل وجود دارد.این مواد معدنی جزئی و خیلی کم در دمای400درجه شروع به احتراق پیدا کرده و در دمای 700درجه این پروسه تکمیل می شود.

3-تجزیه مولکولهای گل آجر و آزادسازی آب ترکیبی(Dehydroxylation):گل آجر دارای ترکیب مولکول های آب و گروه های هیدروکسیل است.با گرم شدن گل آجر آب های ترکیبی تجزیه می شوند.

4-وارونگی کوارتز:در دمای 573 وارونگی کوارتز در ساختار آجر به دلیل وجود سیلیس در خاک آجر صورت می گیرد,این وارونگی منجر به تغییر و افزایش حدود 2 درصدی در ساختار آجر می شود.دمای 573 درجه در محدوده دمای حرارت و سرد کردن است و باید به درستی کنترل شود تا ساختار آجر دچار تَرَک نشود.

5-کربنات و سولفید در دمای 600الی 800درجه تجزیه می شود

6-استحکام قوی آجر در محدوده دمای 900درجه صورت می پذیرد.البته دمای استحکام سازی به مواد تشکیل دهنده گل آجر بستگی دارد.

حفظ آجر در دمای بالا

آجر بر حسب فرمول مورد نظر چند ساعت در بالاترین دما نگه داشته تا از استحکام یکنواخت مورد نظر برخوردار شود.

خنک سازی آجر

خنک سازی باید به کندی صورت گرفته تا از ایجاد تنش های حرارتی در آجر جلوگیری شود.توجه به دمای وارونگی کوارتز ( 573 درجه سانتیگراد )یکی از الزامات است.

منبع: Introduction to Brick Kilns & Specific Energy Consumption Protocol for Brick Kilns   https://www.gkspl.in/