استفاده از آجر با هدف طراحی پایدار

آجر یکی از مهم ترین بخش های و مولفه های طراحی و ساخت بنا می باشد.این ابزار به طور کلی از ویژگی پایداری و مقاومت بالایی برخوردار است.

پایداری

پایداری اشاره به برآوردن کردن نیازهای روز با رویکرد به آینده است.طراحی ساختمان باید به گونه ای باشد که همواره تمامی جنبه های طراحی ,زیبای شناسی و بهینه سازی انرژی را در تمامی مراحل ساخت –پیاده سازی و تعمیر نگهداری ساختمان در نظر گرفته شود.

طراحی هدف دار با در نظر گرفتن تمامی جنبه های اقتصادی ,اجتماعی و زیست محیطی با رویکرد انعطاف پذیری در تمامی مقاطع زمانی (حال  ,آینده)است.

استفاده از آجر با هدف طراحی پایدار

طراحی پایدار  اصطلاحی جامع در طراحی ساختمان است.توجه به این ویژگی در طراحی ساختمان های جدید از اهمیت بالایی برخوردار است.

استفاده از آجر با هدف پایداری

1-استفاده از آجر در طراحی پایدار با هدف عایق بندی صوتی و حرارتی ,بهبود هوای داخل ساختمان ,مقاومت در مقابل آتش سوزی مورد استفاده قرار می گیرد.

2-استفاده از آجر سنگ فرش با هدف مدیریت آب باران,مدیریت گرما و دما,افزایش بهره وری انرژی,بهره وری عایق صوتی ,بازیافت مواد ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

3-استفاده از آجر در طراحی داخلی با هدف عدم نیاز به استفاده از رنگ ها و پوشش دهنده های سطحی

4-طراحی با آجر(آجرکاری)از دوام بسیاری بالایی برخوردار است و سال ها مورد استفاده قرار می گیرد.

5-بناهای آجرسازی به دلیل بازیافت و استفاده مجدد چرخه و طول عمربالایی دارد.

6-طبیعی و خالص بودن مواد اولیه آجر(خاک رس و شیل)امکان بازیافت را آسان تر می کند.

7-خاصیت بازیافت پذیری میزان مصرف آب ,انرژی ,انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش می دهد.

منبع:

https://www.gobrick.com/docs/default-source/read-research-documents/technicalnotes/48-sustainability-and-brick.pdf